Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Aanmelden

ZON doet wat écht nodig is!


Wat fijn dat je onze pagina bezoekt!


“Sterk zijn wil niet zeggen dat je alles zelf moet dragen, het is juist heel krachtig om hulp te durven vragen”

 
Zoek je hulp en wil je kennismaken met ZON?
  • Neem zelf contact op met ZON.
  • Je kunt samen met WMO/JW consulent kiezen voor ZON. 
  • Dat kan via een verwijzing van huisarts (alleen in geval van JW)
  • Je kunt via het UWV, vaak is dat de arbeidsdeskundige, kiezen voor ZON.
 

Kennismaken

Wat kun je verwachten van het kennismakingsgesprek?
Wij luisteren naar jouw hulpvragen en geven adviezen over mogelijke oplossingen.
En geven informatie over de begeleiding en de werkwijze van ZON.
Wij beantwoorden jouw vragen naar beste kunnen.

Aan het eind van het gesprek vragen wij jou of je akkoord gaat met begeleiding van ZON.

Werkwijze

Voorbereiding:

 • Na schriftelijke toestemming voor het starten van een traject, vindt een intake plaats en start een periode van vier weken waarin observatie en onderzoek centraal staan.
 • Hierna maken wij gezamenlijk een begeleidingsplan met daarin doelen waar jij/jullie aan willen werken.
 • Na drie maanden vindt een evaluatie plaats en bepalen we in overleg hoe het verder gaat.
 • Je krijgt duidelijke uitleg over de opties zodat je zelf de beste keuze kunt maken.
 • Je ondertekent het begeleidingsplan als je akkoord bent met de inhoud.
 • De financiering is afhankelijk van diverse factoren. In principe onderneem je zelf actie om te kijken of je voor vergoeding in aanmerking komt. Op aanvraag kan ZON hierin ondersteunen.

Begeleiding:

 • In overleg bepalen we de datum, tijd, frequentie en lengte van de sessies; soms kun je met een half uur af, soms is het handiger om twee uur te werken.
 • Contactmomenten zijn niet beperkt tot kantooruren omdat wij weten dat met name ‘s avonds en in weekenden de stress soms te groot wordt.
 • Er komt zoveel mogelijk één vaste begeleider bij jou thuis. Deze is aanspreekpunt en overlegt met jou of het meerwaarde heeft om anderen te raadplegen of uit te nodigen. Deze begeleider kan op uitnodiging ook altijd mee naar gesprekken als je dat prettig vindt.
 • ZON werkt in duo’s; dit betekent dat er naast een vaste begeleider op de achtergrond een andere begeleider betrokken is.
 • Alle betrokkenen bij de hulpvraag worden tenminste één keer uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg, vaker als dat voor de begeleiding nodig is.

Privacy

 • ZON overlegt of informeert alleen derden als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Bij de start van een traject kun je aangeven wie wel en niet jouw gegevens mogen inzien.
 • Mocht het meerwaarde hebben om foto’s of filmopnamen te maken, dan vraagt ZON daar over vooraf toestemming.
 • Het delen van foto- of filmmateriaal met derden, bijvoorbeeld voor educatie, gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van jou.
 • Je krijgt op aanvraag inzage in alles wat ZON opschrijft.


Kosten en vergoedingen

Wij bieden individuele ambulante begeleiding bij diverse problemen, hiervoor hebben wij contracten met diverse gemeenten.

Via het UWV bieden wij re-integratie op maat (Modulaire diensten) en Werkfit-trajecten, vraag jouw arbeidsdeskundige of re-integratieconsulent naar een kennismaking met ZON.

De ambulante begeleiding van ZON is onder voorwaarden ook te financieren vanuit een Persoons Gebonden Budget.

Behandelingen van ZON zijn onder voorwaarden ook te declareren bij jouw Zorgverzekeraar.

Welke mogelijkheden er zijn, zijn afhankelijk van jouw hulpvraag en situatie.