Molenstraat 187, 7321 BE Apeldoorn
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Blog

ZON doet wat écht nodig is!

Sta op voor goede zorg

Ze zijn er! Mensen die in allerlei takken van zorg- en hulpverlening werken en die in weerwil van alle bureaucratie en werkdruk de mens die hulp en/of zorg nodig heeft, blijven zien voor wie ze zijn. Die gewoon doen waar het kan en bijzonder waar het nodig is. Die de mogelijkheden zien en niet de…
Lees meer

Zet ambulante begeleiding in ter ondersteuning van mensen met psychische klachten.

Dat 1 op de 3 mensen met psychische klachten op de wachtlijst komen is inmiddels een bekend gegeven en leidt er toe dat problemen zich verdiepen. Zorg Ondernemend Netwerk kan uit eigen ervaring melden dat ambulante begeleiding vanuit de WMO werkt! Als zorg en hulpverlening blijven doen wat ze altijd deden, verdiepen problemen zich, nemen…
Lees meer