Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Een kind groeit maar één keer op.

ZON doet wat écht nodig is!

Sta eens stil en stel jezelf de volgende gewetensvraag.

Nemen wij, volwassenen, in Nederland bovenstaand feit wel serieus genoeg? Stellen wij ons eigen gelijk boven het geluk van kinderen? Los van thuis opgroeien of uit huis geplaatst worden, los van diagnoses, los van recht op onderwijs of onderwijsplicht. Het staat als een paal boven water dat een kind veiligheid, vertrouwen en ontspanning verdient om een zo groot mogelijke kans te krijgen om op te groeien tot een evenwichtige volwassene. 

Vragen die rijzen zijn: is Jeugdzorg serieus in staat om te veranderen, hoe komt het dat ouders van de toeslagenaffaire én hun kinderen niet adequaat geholpen worden, wat maakt dat er een toename is van steeds complexere echtscheidingsproblematiek en welke factoren maken dat er meer en meer handelingsverlegenheid voorkomt in de professionele hulpverlening. 

Hoe serieus nemen wij, de volwassenen van Nederland, de taak om kinderen te behoeden, te beschermen en te zoveel mogelijk te vrijwaren van problemen die hen niet aangaan maar wel raken.

Het draait vaak om geld, maar mag je je daarachter blijven verschuilen als je ziet dat kinderen tussen wal en schip raken?

Het gaat om het grote gelijk, maar is dat een rechtvaardiging voor beslissingen die niet passend zijn maar wel volgens protocol, gepaard gaande met dwang en drang.

Het gaat om angst, zowel bij ouders als bij hulpverleners en andere professionals maar is het rechtvaardig om de kinderen daar de dupe van te laten worden?

 


Wij zien het gebeuren en werken elke dag aan hulpverlening die gezinnen versterkt, die ouders helpt inzien dat zijzelf de sleutel in handen hebben, die met betrokkenheid en doorzettingsvermogen naast mensen blijven staan én die mensen ondersteunen in het oerwoud dat Jeugdhulp heet.

ZON biedt hulpverlening ruimte biedt voor alle emoties, onzekerheden en spanningen die in een mensenleven kunnen spelen.
ZON werkt aan openheid door echtheid, oprecht luisteren, onbevangen het contact aan gaan en door theoretische kennis te koppelen aan ervaringskennis waardoor de hulpverlener zich niet alwetend opstelt. 
ZON is nieuwsgierig naar de beleving, motivatie en de kwaliteiten van ouders en kinderen. Hierdoor worden mogelijkheden zichtbaar die in hele complexe situaties lucht geven, zodat keuzes maken makkelijker wordt en mensen zich gehoord en gezien voelen.
ZON werkt aan duidelijkheid en overzicht; problemen niet groter maken dan nodig is, problemen helder en eerlijk benoemen en moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan. 

Iedereen buitelt over elkaar heen om nóg deskundiger te worden, om nog meer manifesten op te stellen, om “nieuwe” methoden te ontwikkelen, vaak voorzien van een wetenschappelijk sausje terwijl de kern van de zaak volgens ons is dat:

  • Mensen allemaal gewoon mens zijn, met hun mogelijkheden en onvolkomenheden.
  • Mensen niet maakbaar zijn en het leven ook niet.
  • Ieder mens behoeften heeft en dat daar bij aangesloten moet worden.
  • Systemen er zijn om het mensen makkelijker te maken en niet moeilijker.

Als alle tijd en energie die nu gaat zitten in overleggen, registreren, doelen stellen en elkaar ter verantwoording roepen gestoken wordt in mensen die hulp nodig hebben: serieus nemen, naast hen gaan staan, in de situatie mee gaan lopen én rust en ontspanning brengen in hectische situaties, dan wordt er MEER gedaan en krijgen mensen de hulp die ze verdienen.

Hét probleem bestaat niet, dé oplossing bestaat ook niet. En zolang er niets verandert in de manier waarop wij naar problemen kijken, krijgen mensen en vooral kinderen niet de hulp die ze nodig hebben. 

ZON pleit voor:
Meer aandacht voor trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven.
Meer aandacht voor factoren waar mensen weinig tot geen invloed op hebben
Meer aandacht voor de mogelijkheden die ieder mens heeft.
Meer aandacht voor gelijkwaardigheid binnen afhankelijkheidsrelaties 
én meer vertrouwen in elkaar.

Nieuwsgierig geworden? info@zorgondernemendnetwerk.nl of 06-24822962.
Voor iedereen die serieuze hulp zoekt of die serieus wil werken aan hulpverlening die doet wat nodig is.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *