Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Het woordje “gek”

ZON doet wat écht nodig is!


Gedicht van Aad van der Waal/maart 2020

Geruststelling voor als het tij mocht keren

‘Niet alles op een rij!’, luidt afgemeten
jouw oordeel over mij maar jij beseft
geenszins dat ik, door jou voor gek versleten
wat meer over dat rijtje meen te weten
en dat het slechts de volgorde betreft

Mijn rijtje is het voer voor psychologen
Iets vreemds dat niet te pas komt in jouw kraam
Het maakt mij tot het beestje in jouw ogen
dat hooguit enigszins valt te gedogen
als het voorzien kan worden van een naam

Een naam die op mijn voorhoofd staat geschreven
Een stigma, vuurrood in mijn ziel gekrast
Een etiket dat levenslang blijft kleven
en, met mijn rijtjesvolgorde verweven
precies in ’t bijbehorend hokje past

Ik lees het in jouw verontruste blikken
Voorspelbaarheid kwam hier in het geding
Mijn afwijkend gedrag heeft jou doen schrikken
omdat ik ondermijnend zit te wrikken
aan jouw welhaast rigide ordening

Het liefst vermeed ik elke diagnose
maar voel dat er in jouw gemoed iets wringt
Is het wellicht een klamme dwangneurose
die achter jouw veroordelende pose
mij onbarmhartig tot de orde dwingt?

Of ben je bang voor groeiende getallen?
De explosieve aanwas van mijn ‘soort’?
Het aantal onvoorspelbare ‘gevallen’
dat jouw perfecte plaatje kan vergallen?
De stijging die de status-quo verstoort?

Krijgt, in de krochten van jouw grijze cellen
gestaag dat sluimerende angstbeeld vorm?
De vrees dat door dat numerieke zwellen
het draagvlak voor de meerderheid gaat hellen?
Voorvoel jij het verschuiven van de norm?

Mocht jouw plaats straks op die van mij gaan lijken
(een hokje voor een minderheidsgeluid)
dan blijf ik met mijn handen naar jou reiken
oed wetend wat het is om af te wijken
Wees niet bevreesd dat ik je buitensluit!

Ik draag er zorg voor, als het tij mocht keren
dat niemand jouw fragiele heelheid schendt
Ik zal jouw mens-zijn geenszins reduceren
of trachten jou een schandvlek aan te smeren
omdat jij zonder brandmerk mooier bent

En als je even moet recupereren
op een geschikte en beschutte plek
wil ik je altijd helpen te proberen
het samenleven straks weer aan te leren
en dan verban ik slechts het woordje ‘gek’


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *