Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Hulpverlening 2.022.

ZON doet wat écht nodig is!

Het is bedroevend gesteld met de hulpverlening in Nederland. Dagelijkse berichten over te weinig geld, personeel dat wegloopt, oplopend ziekteverzuim, enorme wachtlijsten en het hoogste aantal uithuisplaatsingen in Europa.
Het is me toch wat. 

Het gaat om keuzes, visie en principes en als je daar goed naar kijkt, is er best veel mogelijk met het geld en de mensen die nu in de hulpverlening werkzaam zijn.


Dat vraagt lef én een andere kijk op hulpverlening. Laat 2022 het jaar worden waarin de begrippen Ruimte, Openheid, Nieuwsgierigheid en Duidelijkheid, ook wel ROND, de basis gaan vormen van een manier van hulpverlening die recht doet aan MENSEN.

De kunst van het hulpverlenen zit in de eenvoud en dat is precies ook de valkuil. Juist omdat het er op lijkt dat iedereen het kan, is hulpverlening de afgelopen jaren verworden tot een ingewikkeld woud aan protocollen, regels, methoden en een wildgroei aan deskundigheden en expertises. Wij, als hulpverleners, zijn er in mee gegaan en hebben daarbij uit het oog verloren dat onze kracht zit in de volgende principes:

Verbinding

ZON doet wat nodig is om allereerst veiligheid, vertrouwen en ontspanning (terug) te brengen in complexe situaties. Vaak begint het werk met het ontrafelen van de problemen en het geruststellen van hulpvragers. Met een nuchtere en praktische aanpak gaan de professionals naast de hulpvrager(s) staan en leren hen in korte tijd snel kennen. Als er na een tijdje een goed beeld is ontstaan van de problemen, pakken de professionals van ZON deze SAMEN aan met hulpvragers en hun nabije omgeving.

ZON hoopt dat betrokkenheid weer een kernkwaliteit wordt in hulpverlening.

Flexibiliteit
Professionals van ZON zijn er wanneer het nodig is, door korte lijnen en snelle actie. Snel schakelen en op momenten de onzekerheid en onrust groot zijn. De ervaring van ZON is dat beschikbaarheid ‘s avonds en in weekenden en rondom vakanties en feestdagen al rust brengen bij hulpvragers. Er kunnen momenten zijn dat telefonisch contact niet voldoende is en dan zorgen professionals van ZON dat zij er zijn. 

ZON hoopt dat nabijheid weer een kernkwaliteit wordt in hulpverlening.

Daadkracht en creatief denken
Dát wat nodig is varieert per hulpvrager en ZON streeft er naar om activiteiten te ondernemen en niet teveel te praten. De ervaring leert namelijk dat gesprekken loskomen als je samen bezig bent. Denken in mogelijkheden en kijken wat nodig is om succeservaringen te creëren voor hulpvragers. Door aandacht te besteden aan positieve ervaringen werkt ZON aan herstel van vertrouwen van hulpvragers, zowel in zichzelf als in anderen.

ZON hoopt dat eigen-wijsheid weer een kernkwaliteit wordt in hulpverlening.

 

Verantwoordelijkheid en eigen regie
Hulpvragers vormen de kern van de samenwerking en worden door ZON gezien als gelijkwaardig partners in de hulpverlening. ZON besteedt veel aandacht aan de voorwaarden die het hulpvragers mogelijk maken om “de beste persoon” te worden, te zijn én te blijven. Door naast hulpvragers te gaan staan en niet ertegenover bereikt ZON dat er in korte tijd ruimte komt in de situatie. De ervaring leert dat die ruimte er snel voor zorgt dat hulpvragers hun eigen oplossingen kunnen bedenken. 

ZON hoopt dat gelijkwaardigheid weer een kernkwaliteit wordt in hulpverlening.

Samenwerking
De professionals van ZON zijn gericht op samenwerking en besteden veel aandacht aan korte lijnen, heldere communicatie en een gezamenlijk referentiekader. Dat betekent dat zij waar nodig het initiatief nemen voor MDO’s, dat zij meegaan naar gesprekken wanneer dat meerwaarde heeft en dat zij actief deelneemt in structuren waarbij hulpvragers zeggenschap hebben over hun begeleidingsproces.

ZON hoopt dat verantwoordelijkheid weer een kernkwaliteit wordt in hulpverlening.

Deskundigheid
Alle professionals van ZON zijn intrinsiek gemotiveerd om het elke dag beter te doen. Zij willen elke dag leren, zowel van de mensen die zij begeleiden als van elkaar. De professionals van ZON zetten hun expertise in op een manier die aansluit bij de hulpvragers die zij begeleiden, waardoor al snel een vertrouwensrelatie ontstaat. Wat in de ervaring van ZON vaak averechts werkt in de hulpverlening is dat de professional te snel een probleem bepaalt om daar vervolgens een traject, methode of model op los te laten. ZON begeleidt het proces van de hulpvrager naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en neemt daarbij zelf een bescheiden rol in.

ZON hoopt dat leergierigheid weer een kwaliteit wordt in hulpverlening.

“Je hebt elke dag de kans om opnieuw te beginnen” en dus is de eerste dag van een nieuw jaar bij uitstek dé gelegenheid om met zijn allen aan de slag te gaan voor een werkelijk passend, laagdrempelig en nabije hulpverlening. 

Laten we afspreken dat wantrouwen, aangeleerde hulpeloosheid, dominante deskundigheid en gerichtheid op geld achter in 2021 en werk samen aan realisme, gelijkwaardigheid en waardering voor ieders eigenheid.

“Ieder mens heeft behoefte gezien, gehoord en erkend te worden om wie hij of zij is.”

Meer weten over ROND?

Mail: info@zorgondernemendnetwerk.nl of bel met 06-248 22 962

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *