Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Begeleiding

ZON doet wat écht nodig is!

Iedereen is welkom bij ZON.

 

ZON gaat uit van mogelijkheden van mensen, ongeacht diagnoses, levensomstandigheden of complexiteit van de problemen.

 

De kracht van onze begeleiding zit er in dat wij het dagelijks leven als uitgangspunt nemen. Door de ambulante begeleiding vanuit huis te organiseren en naast mensen te gaan staan, is het voor cliënten makkelijker om in de situatie problemen te verhelderen en na te denken over problemen die spelen en ze direct aan te pakken. 

Eenzaamheid en isolatie

Mensen die veel stress ervaren zijn, zijn minder goed in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en trekken zich steeds meer in zichzelf terug omdat zij zich niet begrepen voelen. ZON bouwt aan vertrouwen door eerst te luisteren naar het verhaal van mensen. 

Hulp vragen

Mensen met problemen vinden het moeilijk om hulp te vragen en zullen daarom wachten tot het écht niet anders kan. Op het moment dat zij bij hulpverleners bekend worden, zijn de problemen hen allang boven het hoofd gegroeid. 

Ingewikkeld

Als mensen de stap hebben gezet om hulp te vragen, raken zij vaak ontmoedigd omdat het ingewikkeld is. In die periode staat ZON naast hen om zaken te verduidelijken, informatie te verstrekken, hen te ondersteunen in de communicatie en om overzicht te creëren zodat mensen zelf keuzes kunnen maken.

Begeleiding jeugd en jongeren
Begeleiding gezinnen
Begeleiding volwassenen