Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Kwaliteit

ZON doet wat écht nodig is!

Kwaliteit maakt het verschil. ZZP’ers van Zorg Ondernemend Netwerk (kortweg ZON) leren nog elke dag en blijven daardoor nieuwsgierig. Het zit in ons DNA om elke dag beter te doen. In de zeven jaar dat wij nu begeleiding bieden lukt dat ons heel aardig. ZON is een lerende organisatie die zich continu professionaliseert door middel van intervisie, scholing en samenwerken.

 

Intervisie:

ZON gebruikt Intervisie als een methode voor zelfontwikkeling waarbij professionals een beroep doen op collega’s om gezamenlijk te reflecteren op persoonlijke en vak-gerelateerde vraagstukken en uitdagingen. Het centrale doel van intervisie is het verkennen van de eigen positie binnen het vakgebied, de interacties met anderen en het identificeren van mogelijkheden tot persoonlijke groei binnen deze contexten.

 

Scholing

ZON zet in op kennissessies, workshops en trainingen met de volgende thema’s:

  • Behandelmethoden en interventies: Bespreking van innovatieve of effectieve benaderingen in de ambulante hulpverlening, inclusief nieuwe therapieën, technieken of benaderingen om cliënten te ondersteunen.
  • Zelfzorg en professionele ontwikkeling: Het belang van zelfzorg voor hulpverleners, burn-outpreventie, technieken voor stressmanagement en het bevorderen van professionele ontwikkeling en groei.
  • Ethische kwesties en professionele grenzen: Bespreking van ethische dilemma’s, het stellen van grenzen in de hulpverlening, privacy en vertrouwelijkheid, en het omgaan met complexe situaties binnen een ethisch kader.
  • Cultuursensitieve benaderingen: Het begrijpen van diversiteit en culturele verschillen in de context van hulpverlening, en hoe hiermee om te gaan om effectieve ondersteuning te bieden aan verschillende gemeenschappen.

.

Samenwerken

De belangrijkste samenwerking is natuurlijk die met de hulpvragers. Wij bepalen niet, wij lopen mee en volgen het tempo van de hulpvrager. We kijken naar contacten binnen het netwerk van hulpvragers waar dat mogelijk is. Juist de steun en samenwerking van de omgeving belangrijk voor hulpvragers tijdens de veranderingen die zij doormaken.

Binnen ZON doen wij ons best om de lijnen kort te houden, om elkaar te steunen en te versterken. Samen zoeken wij naar oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van onze begeleiding.

Daarnaast werken wij doelgericht en constructief aan de samenwerking met instanties en organisaties buiten de coöperatie om de begeleiding aan hulpvragers samenhangend en helpend te maken.