Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Maak kennis met ZON

ZON doet wat écht nodig is!

 

Past jouw manier van zijn en werken bij ZON?

 

Wij zoeken bevlogen hulpverleners willen werken vanuit de volgende kernwaarden:

 

Verbinding

Jij gaat eerst de verbinding aan met een hulpvrager. Daarvoor doe jij wat nodig is om allereerst veiligheid, vertrouwen en ontspanning terug te brengen in complexe situaties. Vaak begint het werk met het ontrafelen van de problemen en het geruststellen van de hulpvrager. Met een nuchtere en praktische aanpak ga jij naast de betrokkenen staan en leert hen in korte tijd snel kennen. Als er na een tijdje een goed beeld is ontstaan van de problemen, pak jij deze SAMEN aan met de hulpvrager aan.

 

Flexibiliteit

Jij bent een flexibele hulpverlener die samenwerkingen aangaat andere professionals als dat in het belang van de hulpvrager is. Jij streeft naar het inrichten van snelle, integrale hulpverlening vanuit diverse invalshoeken. Jij vindt het prettig om in duo-hulpverlening te werken.  Hulpvragers merken hiervan dat jij en een vaste partner gedurende het traject met hen meelopen. Ze hoeven dus niet elke keer opnieuw hun verhaal te vertellen.

 

Daadkracht en creatief denken

Dát wat nodig is varieert per hulpvrager. Jij streeft er in je begeleiding naar om activiteiten te ondernemen en niet teveel te praten. Jij bent je er namelijk van bewust dat gesprekken loskomen als je samen bezig bent. Naast activiteiten en gesprekken met de hulpvrager en zijn nabije omgeving, besteed jij als het nodig is ook aandacht aan andere betrokkenen bij de hulpvrager.  Het doel is daarbij altijd om de verbinding aan te gaan of te herstellen om te voorkomen dat problemen ingewikkelder gemaakt worden dan ze zijn. (Denk hierbij aan scholen, verenigingen of andere professionals). Daarnaast neem jij de verantwoordelijkheid om met name kinderen te beschermen zeer serieus. Jij hebt je gecommitteerd aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit houdt in dat jij te allen tijde zorgvuldig, met respect voor ouders en zo objectief mogelijk signalen bespreekbaar maakt en waar nodig meldt bij Veilig Thuis.

 

Verantwoordelijkheid en eigen regie

Hulpvragers vormen de kern van de samenwerking en worden door jou gezien als gelijkwaardige partners in de hulpverlening. Jij besteedt veel aandacht aan de voorwaarden die het hulpvragers mogelijk maken weloverwogen eigen levenskeuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor die keuzes. Binnen de regie ben je bewust bezig met het zelf laten doen, het samen doen en het overnemen. In overleg met de hulpvrager bepaal je per situatie wat nodig is.

 

Samenwerking

Jij bent van nature gericht op samenwerking en besteedt veel aandacht aan korte lijnen, heldere communicatie en een gezamenlijk referentiekader. In de praktijk betekent dat meegaan naar gesprekken als dat meerwaarde heeft, initiatief nemen voor het organiseren van MDO’s en dat jij actief deelneemt in structuren waarbij cliënten zeggenschap hebben over hun begeleidingsproces (onder meer Carenzorgt)

 

Deskundigheid

Jij bent intrinsiek gemotiveerd om het elke dag beter te doen. Je wilt elke dag leren, zowel van hulpvragers als van anderen. Jij zet je expertise in op een manier die aansluit bij de hulpvrager. Je streeft naar objectiviteit, je stelt je bescheiden op en je beschikt over vaardigheden om hulpvragers op een heldere manier mee te nemen in jouw denkprocessen. Je bent je ervan bewust dat jouw rol in het leven van hulpvragers tijdelijk en beperkt is. Je kent de signalen die aangeven dat mensen er klaar voor zijn om zelfstandig verder te kunnen.
 

Meld je aan voor de coöperatie

Meld je aan voor de coöperatie

Ben jij op zoek naar een samenwerkingsverband van mensen die anders werken?

Wij werken op basis van jarenlange praktijkervaring in zorg en hulpverlening. Werk jij ook met Ruimte, Openheid, Nieuwsgierigheid en Duidelijkheid?

Bij interesse, neem contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

 

Wij zoeken bevlogen en gemotiveerde hulpverleners die zich herkennen in de werkwijze van ZON:

De benaderingswijze ROND

Voor het eerst beschreven in 2016 door hulpverleners van ZON, gebaseerd op jaren praktijkervaring in het werken in zorg en hulpverlening. De benaderingswijze gaat uit van de universele behoefte van elk mens. Gehoord, gezien en erkend worden om wie hij of zij is. Door bewust om te gaan met deze aspecten wordt de gelijkwaardigheid vergroot in relaties tussen mensen. Hulpverleners van ZON gaan actief aan de slag vanuit deze benaderingswijze in alle relaties die zij aangaan gedurende de dag omdat de kenmerken onderdeel uitmaken van wie zij zijn als mens en als professional.
Kernvragen die onder meer aan de orde komen, in het kort:

Ruimte
 • Hoe verhouden wij ons tot elkaar?
 • Hoe zit het met de veiligheid, het vertrouwen en de ontspanning
 • Welke emoties zijn van mezelf en welke van de ander?
 • Is er ruimte voor ongemak?
 • Zijn wij in staat ruimte te geven en te nemen in de interactie?
Openheid
 • Hoe zit het met invulling, aanname en oordelen bij mezelf en bij de ander?
 • Met welke intentie luister ik en luistert de ander
 • Met welke verwachtingen gaan wij de interactie aan?
 • Kunnen we alles bespreekbaar maken en benoemen (effecten van gedrag op elkaar)
Nieuwsgierigheid
 • Met welke beleving en motivatie zit ik in dit gesprek. En hoe is dat bij de ander?
 • Wat kunnen wij van elkaar leren?
 • Welke mogelijkheden en belemmeringen spelen mee bij het probleem?
 • Is er ruimte om oplossingen te onderzoeken?
Duidelijkheid
 • Hebben wij het over hetzelfde?
 • Is het doel van de interactie helder?
 • Kloppen de uitspraken met de non-verbale signalen?
 • Is er respect voor grenzen en is dat bespreekbaar?

Levenservaring en ervaringsdeskundigheid

Alle hulpverleners die samenwerken binnen ZON beschikken over eigen ervaringen in zorg- en hulpverlening en allemaal om hun eigen persoonlijke redenen. Deze ervaringen maken dat zij zich hebben ontwikkeld tot goede luisteraars met ieder hun eigen kleur. Ze weten te relativeren als dat nodig is, zijn streng wanneer de situatie daar om vraagt en gaan pas weg als er oplossingen zijn voor alle problemen. Ze houden vast en laten op tijd weer los.

Door hun ervaring zien zij zelfs, in de op het oog, meest complexe situatie mogelijkheden en dan zijn ze nog meer gemotiveerd om succeservaringen te organiseren. Ze zijn realistisch, mild en oprecht. Dat maakt dat hulpverleners van ZON nét dat beetje extra bieden in de begeleiding.

Wij zien er naar uit je te ontmoeten!