Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Scheiden = lijden?

ZON doet wat écht nodig is!

ZON wordt ingeroepen als tijdens mediation blijkt dat scheidende partijen er niet uit komen.

De laatste maanden komen er wekelijks aanmeldingen bij ons binnen van ouders met kinderen. Het zijn vooral de kinderen die het meest te lijden hebben. Kinderen die klem zitten in een vechtscheiding, die niet weten welke kant ze op moeten, moeten ze nu wel of niet kiezen voor mama of voor papa? Ze zijn boos en verdrietig en voelen zich machteloos terwijl papa en mama elkaar maar blijven bestrijden.

De leeftijd van de kinderen maakt niet eens zo gek veel uit, valt ons op. Bijvoorbeeld als je zes bent en je begint net te beseffen dat je een op zichzelf staand mensje bent en dat je iets te vertellen hebt.

Of als je dertien bent en aan het begin staat van je puberteit, je lichaam gaat met je aan de haal, je hebt net het eerste jaar van de middelbare school gehad en je gaat naar de tweede.

Voor alle leeftijden geldt dat opgroeien een tijd is waarin veiligheid, rust en vertrouwen heel belangrijk zijn om jezelf te ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene en dat juist een echtscheiding ingrijpend is. Wij zeggen niet dat het mis gaat met alle kinderen die een scheiding meemaken, we zeggen wel dat kinderen kwetsbaar zijn en er niet om gevraagd hebben.

Een kind dat teveel mee krijgt van een scheiding komt in een loyaliteitsconflict terecht, denkt vaak dat het zijn of haar schuld is: “Als ik nou maar liever was geweest dan hadden papa en mama niet voortdurend ruzie” en kan zich ellendig voelen omdat er dingen gebeuren waar hij/zij geen invloed op heeft. Gevoelens, gedachten en gedrag waar bij een vechtscheiding weinig aandacht voor is.

Dit is wat kinderen er over zeggen:

uitspraken

Uit de voorbeelden wordt hopelijk duidelijk dat de gevolgen van een scheiding groot kunnen zijn. Kinderen zitten er middenin, kijken er naar en geven aan dat zij niet zitten te wachten op alle onrust. Hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in volwassenen krijgt een stevige knauw en vaak voelen ze geen ruimte om hun eigen gedachten en gevoelens te uiten uit loyaliteit naar hun ouders. Het wordt nog erger als zij hun gevoelens niet kunnen verwoorden en “raar” gedrag gaan vertonen; dan is alle aandacht gericht op het gedrag en zij zijn degenen die “aangepast” moeten worden.

Wij van ZON zien enerzijds graag dat er eerder aandacht is voor deze kinderen voordat de strijd in alle hevigheid is losgebarsten. Anderzijds zien wij ouders ook graag eerder om te voorkomen dat zij in alle emoties het belang van hun kinderen uit het oog verliezen.

Hoe gaat ZON te werk:

Wij kunnen veel leed voorkomen als wij ouders en kinderen laten kennis maken met coaching volgens de methode ROND:
ROND staat voor Ruimte, Openheid, Nieuwsgierigheid en Duidelijkheid.
Wij gaan aan de hand van deze vier aspecten aan de slag met het gehele gezinssysteem. We maken RUIMTE voor alle gezinsleden en hun gevoelens, gedachten en gedrag. We werken toe naar oplossingen om ruimte te maken voor verwerking, maar ook voor momenten dat er “gewoon geleefd” wordt. We besteden aandacht aan grenzen en kaders, aan luisteren naar elkaar en aan een situatie waarin een ieder zichzelf kan zijn.

OPENHEID bevorderen wij door gezinsleden uit te nodigen te vertellen wat hen bezighoudt en daar zonder oordeel naar te luisteren. Door inzicht te geven in de processen die spelen en door te benadrukken dat er geen goed en fout, schuld en onschuld is. We leren gezinsleden zichzelf en de ander te accepteren om zo meer wederzijds begrip te creëren en daarmee een stuk rust.

NIEUWSGIERIGHEID komt allereerst van ons als hulpverleners; wij zijn oprecht benieuwd naar alles wat er speelt binnen het totale systeem en benoemen mogelijkheden en knelpunten om de gezinsleden te motiveren om waar mogelijk in overleg veranderingen aan te brengen die rust en ontspanning bevorderen.

Wij, als hulpverleners zijn DUIDELIJK in wat wij zien gebeuren en bespreken open welke behoeften er spelen. Wij geven informatie op maat, waar nodig bieden we inzicht en overzicht en zorgen er voor dat afspraken nagekomen worden.

Waar pleiten wij voor?

  • Eerder ruimte en aandacht invoegen voor de impact die een scheiding heeft op kinderen.
  • Duidelijkheid over de rol van ouder en die van ex-partner; wat is er nodig om het belang van de kinderen mee te wegen in een scheiding.
  • Scheiding van het zakelijke en emotionele deel van een scheiding; te vaak maakt het emotionele deel het moeilijk of onmogelijk om het zakelijke deel snel af te handelen.
  • Procesondersteuning gericht op het welbevinden van alle betrokkenen zodat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk duurt.

De aandacht die er is voor vechtscheidingen richt zich nog te weinig op het belang van de kinderen. Wij van ZON werken met het gezin aan de zichtbare en onzichtbare gevolgen voor kinderen. Ons uitgangspunt is dat kinderen bescherming verdienen, omdat zij in een scheiding de kwetsbare partij zijn. Wij zoeken samenwerking met iedereen die dit uitgangspunt onderschrijft en die de voordelen ziet van de methode ROND. Wij roepen professionals die scheidingen begeleiden op om contact op te nemen met ons; in het belang van de kinderen.
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Laten we samen werk maken van het uitbannen van vechtscheidingen!ZONafbeelding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *