Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Sta op voor goede zorg

ZON doet wat écht nodig is!

Ze zijn er! Mensen die in allerlei takken van zorg- en hulpverlening werken en die in weerwil van alle bureaucratie en werkdruk de mens die hulp en/of zorg nodig heeft, blijven zien voor wie ze zijn. Die gewoon doen waar het kan en bijzonder waar het nodig is. Die de mogelijkheden zien en niet de beperkingen. Die hun kennis, ervaring en expertise inzetten om daadwerkelijk verschil te maken. Die niet meedoen aan het labelen van mensen omdat dat meer geld oplevert. Die zich open en kwetsbaar durven op te stellen als dat voor de relatie met de cliënt meerwaarde heeft.

Ze bevinden zich door het hele land en iedereen kent er wel één of meerderen. ontdekkingToch is het vinden van die professionals geen eenvoudige zaak. Als je hulp of zorg nodig hebt, weet je vaak niet waar te beginnen en kom je in een wereld terecht die onbekend is voor je. Soms heb je geluk en tref je meteen een goede. Soms wordt het een frustrerende, onzekere zoektocht om gehoord, gezien en erkend te worden voor wie je bent.

Met #professionalsvoorgoedezorg wil ZON een landelijk netwerk creëren van gelijkgestemden, zodat hulp- en zorgvragers terecht kunnen bij professionals die vanuit een basishouding van gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid en leergierigheid samen met de hulp/zorgvrager op zoek gaan naar werkbare oplossingen, die recht doen aan de mogelijkheden van zowel cliënt als omgeving.

Gelijkwaardigheid: in de relatie streven naar elkaar ontmoeten op menselijk niveau. Bereid zijn eigen vooroordelen, aannames en invullingen tegen het licht te houden en de verbinding centraal te stellen. Bewust omgaan met verschillen in belevingswereld, referentiekader en vroegere ervaringen en de ander in zijn waarde laten.

Nieuwsgierigheid: je behandeling, coaching of begeleiding afstemmen op de motivatie van de ander; wat beweegt hem of haar en hoe sluit je daar bij aan? Om je heen blijven kijken en openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Ruimte geven aan de ander om zijn eigen proces door te maken. Weerstand zien als signaal dat er onduidelijkheden zijn en die open op tafel leggen.

Leergierigheid: er van uit gaan dat je elke dag kunt leren, daar actief naar op zoek gaan, om je heen blijven kijken naar manieren waarop je je kennis en vaardigheden kunt vergroten, actief op zoek gaan vormen van samenwerking én weten waar je als professional terecht kunt, als je er zelf niet uit komt.

zelf doen

Twee voorbeelden:

1) Ik had zelf zorg nodig: ik kwam bij de dokter omdat ik een enorme dikke wang had. De dokter was er snel uit, het was een speekselklierontsteking en ze zei dat ik een antibioticakuur nodig had. Op mijn vraag of dat de enige optie was, gaf ze aan dat de ontsteking ook vanzelf over zou gaan als ik zure snoepjes zou eten. Voor mij was dat een betere optie en die heb ik dan ook gekozen. De ontsteking ging vanzelf over en ik heb geen kuur gehad. Als ik zelf de vraag niet had gesteld, was ik weggegaan met een antibioticakuur.

Ik gun iedereen een dokter die zelf opties op tafel legt en in gesprek gaat over wat het beste werkt.
Ik blijf het een gemiste kans vinden dat het nu vaak afhangt van de mondigheid van de patiënt.

2) Ik was als logopedist betrokken bij de hulpvraag van een cliënt: Zij was agressief naar andere bewoners en begeleiders. Er was zelfs sprake van moeten verhuizen. Nadat ik onderzoek had gedaan, bleek dat zij behoefte had aan duidelijkheid en nabijheid. Ik ben met de begeleiding aan de slag gegaan en samen hebben we de signalen in kaart gebracht. Het simpele feit dat er meer begrip voor haar kwam, leidde er al toe dat zij minder vaak boos was. Gecombineerd met het inzetten van foto’s op voor haar onduidelijke momenten en een bewuster omgaan met haar behoefte aan nabijheid, werd het probleem hanteerbaar en keerde de rust grotendeels weer.

Ik gun iedereen een hulpverlener die achter het gedrag gaat kijken en onderzoekt wat er mogelijk is. Ik blijf het een gemiste kans vinden dat er nu vaak gereageerd wordt op zichtbaar gedrag.

Heb je na het lezen van dit stuk ideeën over het verder inhoud en vorm te geven aan #professionalsvoorgoedezorg, wil je je verhaal kwijt of ben je geïnspireerd geraakt, mail mij dan: karen@zorgondernemendnetwerk.nl

#professionalsvoorgoedezorg: ruimte geven, open staan, nieuwsgierig zijn en duidelijkheid verschaffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *