Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Test 2

ZON doet wat écht nodig is!

 

Iedereen is welkom bij ZON.


“Sterk zijn wil niet zeggen dat je alles zelf moet dragen, het is juist heel krachtig om hulp te durven vragen”ZON gaat uit van mogelijkheden van mensen, ongeacht diagnoses, levensomstandigheden of complexiteit van de problemenDe kracht van onze begeleiding zit er in dat wij het dagelijks leven als uitgangspunt nemen. Door de ambulante begeleiding vanuit huis te organiseren en naast mensen te gaan staan, is het voor cliënten makkelijker om in de situatie problemen te verhelderen en na te denken over problemen die spelen en ze direct aan te pakken. 

 


Eenzaamheid en isolatie


Mensen die veel stress ervaren zijn, zijn minder goed in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en trekken zich steeds meer in zichzelf terug omdat zij zich niet begrepen voelen. ZON bouwt aan vertrouwen door eerst te luisteren naar het verhaal van mensen. 

Hulp vragen
Mensen met problemen vinden het moeilijk om hulp te vragen en zullen daarom wachten tot het écht niet anders kan. Op het moment dat zij bij hulpverleners bekend worden, zijn de problemen hen allang boven het hoofd gegroeid. 

Ingewikkeld
Als mensen de stap hebben gezet om hulp te vragen, raken zij vaak ontmoedigd omdat het ingewikkeld is. In die periode staat ZON naast hen om zaken te verduidelijken, informatie te verstrekken, hen te ondersteunen in de communicatie en om overzicht te creëren zodat mensen zelf keuzes kunnen maken.

Begeleiding jeugd en jongeren
Begeleiding gezinnen
Begeleiding volwassenen