Parkweg 53, 7602JE, Almelo
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

Verwijzers

ZON doet wat écht nodig is!

Als mensen (langdurige) stress ervaren, zijn zij minder goed in staat om na te denken en weloverwogen beslissingen te nemen. Als gevolg daarvan verdiepen bestaande problemen zich of ontstaan er nieuwe problemen.  Het is een cirkel die zichzelf versterkt en waarvan het beginpunt niet meer vast te stellen is.
De oplossing voor deze situatie is herstel van ontspanning, veiligheid en vertrouwen bij de hulpvrager.

De hulpvrager is voor ZON leidend en daarom werken wij zowel vanuit een WMO of Jeugdwet beschikking als via een re-integratietraject bij het UWV. Ook is het mogelijk om ZON via PGB in te zetten.

Met name in complexe situaties, gaat ZON aan de slag om te ordenen, overzicht te creëren en hulpvragers vaardigheden aan te reiken om hun eigen problemen aan te pakken.

.

Wij bieden in eerste instantie een luisterend oor en oordelen niet om zo ontspanning te creëren in een overbelast systeem.
ZON vergroot het gevoel van veiligheid door naast hulpvragers te staan en samen met hen praktische problemen op te lossen.
Wij brengen samen met de hulpvrager in kaart waar de belemmeringen zitten en benadrukken al vanaf het begin de mogelijkheden, die er altijd zijn. 
ZON biedt de hulpvrager ruimte om zelf te gaan ontdekken waar de oplossingen voor hem/haar liggen. 
Tot slotte versterken wij het zelfvertrouwen van hulpvragers door nadrukkelijk op zoek te gaan naar succeservaringen. 

.

Waar nodig behartigt ZON de belangen van hulpvragers, bemiddelt om tot oplossingen te komen en werkt samen met anderen zodat de hulpvrager zelfstandig(er) de regie over zijn/haar leven kan nemen.

.

Meer informatie

De presentatie hieronder geeft meer informatie over ZON. Indien deze niet automatisch laadt, selecteer de link onderaan om de presentatie te downloaden.  

 

Downloaden (PDF, 327KB)