Molenstraat 187, 7321 BE Apeldoorn
06 - 24 82 29 62
info@zorgondernemendnetwerk.nl

ZON rondt actie-onderzoek af

ZON doet wat écht nodig is!

Na twee jaar intensief actie-onderzoek, begeleid door TNO en in opdracht van MinVWS is lerend transformeren voor ZON een eitje 🙂 In twee jaar tijd hebben wij methodisch onderzocht hoe ZON ondersteuningsaanbod creëert voor zichzelf en anderen. Het resultaat is een drietal instrumenten, 1) een interactieprofiel, gericht op competenties die gelijkwaardigheid en normaliseren stimuleren en mogelijk maken. 2) een checklijst samenwerking, waarin ruimte, openheid, nieuwsgierigheid en duidelijkheid centraal staan om zo afstemming tussen professionals en cliënten, maar ook tussen professionals onderling te optimaliseren. 3) een placemat voor ouders, om hun eigen kwaliteiten als ouder en opvoeder in beeld te krijgen en te zien waar nog verbetering mogelijk is. WIJ ZIJN TROTS! En wij vertellen heel graag wat wij gedaan hebben in het belang van alle kinderen in de hulpverlening.
“Een kind heeft tenslotte maar één kans om op te groeien”.

Voor meer informatie: info@zorgondernemendnetwerk.nl of 06-24822962

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *